بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- تماس با دبیرخانه
دبیرخانه بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسئول دبیرخانه: دکتر عاطفه صحرایی

شماره تماس دبیرخانه :  33295817 -054

آدرس دبیرخانه :استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زاهدان - پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان- مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://cong23.phypha.ir/find.php?item=1.77.11.fa
برگشت به اصل مطلب